Daň z nabytí nemovitosti

Zák.č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, vyšel dne 25.9.2020 ve Sbírce zákonů. Nabývá účinnosti od 26.9.2020 s určitými výjimkami, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Archiv