Vyšší odborná škola hledá prostory vhodné jako sídlo a provoz školy v širším centru Prahy s dobrou dopravní dostupností v rámci PID.

Požadavky na prostory:  cca 950 m2 čisté užitkové plochy pro výuku a zázemí pedagogů. V tom má škola  potřebu 4 klasických učeben, 6 přednáškových sálů o výměře cca 60 m2, tří malých učeben pro jazykovou výuku (cca 25m2), 4 kabinety vyučujících a 2 prostory pro vedení školy.  Vedle toho je třeba, aby náhradní prostory poskytly hygienické zázemí, tedy oddělená WC pro muže a ženy a WC pro pedagogický sbor s kapacitou pro cca 80 mužů a cca 220 žen a 50 pedagogů.

 

Více info na emailu: sonovas@mxreality.cz