Všeobecné obchodní podmínky MX reality.cz s.r.o. Slovanská 3150/5, 787 01 Šumperk


Všeobecné obchodní podmínky MX reality.cz s.r.o. k poskytování služeb v oblasti realitní činnosti
Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:


Nemovitost - byt, dům, pozemek, družstevní podíl.


Realitní činnost - nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.


Realitní kancelář - se rozumí fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní nebo související činnosti, která uzavřela Smlouvu o spolupráci v oblasti realitní činnosti s MX reality.cz s.r.o. se sídlem Slovanská 3150/5, 787 01 Šumperk, IČ 04791509, jako majitelem známky MX reality.cz s.r.o. Povinností kanceláře je podnikat v oblasti realit v souladu s podepsanou smlouvou a zákony České republiky. Veškerá činnost a odpovědnost z této činnosti je vázána na konkrétního makléře. Odpovědnost za provoz kanceláře má vždy vedoucí kanceláře.


Realitní makléř - je fyzická osoba podnikající na základě Smlouvy o spolupráci s MX reality.cz s.r.o. nebo vedoucí kanceláře v oblasti realitní činnosti nebo související vždy na vlastní zodpovědnost a vlastním jménem s povinností dodržovat koncepci, logo, manuál a Etický kodex a další v souvislosti s výše uvedenou smlouvou. Smlouvou se rozumí písemná smlouva nebo ústní dohoda o poskytování realitních služeb uzavřená mezi realitním makléřem MX reality.cz s.r.o. a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).


Etický kodex - realitní kanceláře MX reality.cz s.r.o. a makléři MX reality.cz s.r.o. postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem MX reality.cz s.r.o.


Smlouva o poskytování realitních služeb - makléři MX reality.cz s.r.o. zastupují klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů jsou možné všemi typy, které umožňují příslušné zákony ČR.


Provize - Za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři provize příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak, je vždy objednatel služeb.
Úschova peněžních prostředků - k jednoznačnému zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou, k úschově peněz, využívány výhradně služby schválené advokátní kanceláře. Vyjímku může tvořit složení Blokovacího depozita.


Blokovací depozitum - pokud není dohodnuto jinak se jedná o část kupní ceny, jejímž složení vyjadřuje zájemce jednoznačně svůj zájem o koupi nemovitosti prostřednictvím makléře MX reality.cz s.r.o. Plná část blokovacího depozita je, v plném rozsahu, až do podepsání Kupní smlouvy majetkem zájemce. Rozsah použití této částky je přesně definován Rezervační smlouvou.
Stav nemovitosti - realitní makléři MX reality.cz s.r.o. jsou povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, zároveň však neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.


Reklamace - veškeré reklamace a stížnosti k činnosti realitního makléře MX reality.cz s.r.o. jsou přijímány výhradně v elektronické podobě na email bsonova@mxreality.cz. Tyto jsou řešeny v rámci smluv o spolupráci vedením společnosti MX reality.cz s.r.o.


Povinnost identifikace - realitní kancelář MX reality.cz s.r.o. a realitní makléři MX reality.cz s.r.o. jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat. případný postup je definován v rámci interních předpisů a školení AML.


Řešení sporů - řešení případných sporů je plně v souladu Zákona o ochraně spotřebitele. Informace a podrobnosti naleznete na stránkách www.mxreality.cz